Villámvédelem

Mikor nem kötelező villámvédelem:
A belügyminiszter 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete
az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról/ XIII/74./144. § Nem kötelező villámvédelmet létesíteni a 10 méternél nem nagyobb gerincmagasságú,
a) egy lakóegységet vagy csak egymás mellett elhelyezett lakóegységeket tartalmazó lakóépületben,
b) legfeljebb 400 m2 alapterületű, egymás felett elhelyezett lakóegységeket tartalmazó lakóépületben, ha a tető
anyaga A1-A2 tűzvédelmi osztályba tartozik vagy
c) a legfeljebb 200 m2 alapterületű – a 12. melléklet táblázatában nem szereplő – közösségi épületen.

Az alábbiakban néhány villámvédelmi referenciánkat szeretnénk bemutatni Önnek:

259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról
II. FEJEZET
A TŰZVÉDELMI BÍRSÁG
7. § (1) A tűzvédelmi hatóság az 1. mellékletben megjelölt szabálytalanság esetén az ott rögzített mértékben tűzvédelmi bírságot szabhat ki. Az 1. mellékletben foglalt táblázat 1–8., 12–18., 20–24., 29., 30. és 36. sorában rögzített szabálytalanságok esetén a tűzvédelmi bírság kiszabása kötelező.
(2) Ha az 1. mellékletben rögzített szabálytalanság ismételten fordul elő, a tűzvédelmi bírságot ki kell szabni.
(3) Több szabálytalanság együttes fennállása esetén a bírság mértéke az egyes
szabálytalanságokért kiszabható bírságok összege, de legfeljebb 10 000 000 forint.

 1. melléklet a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez

Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi bírság
legkisebb mértéke /Ft/ legnagyobb mértéke /Ft/
33. A kötelező időszakos
villamos vagy villámvédelmi
felülvizsgálat hiánya 100 000/rendszer 1 000 000/rendszer

 1. a 28/2011(IX.06)/3.rész/XIV.fejezet/227/e. A felülvizsgálatról készített jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a tűzrendészeti besorolást.

Tehát, akkor kezdhető meg, ha a felülvizsgáló rendelkezik a vizsgált létesítmény tűzveszélyességi osztályba sorolásával.
Mivel hivatalos tűzvédelmi osztályba sorolásról tavaly nem tudtak jkv-t biztosítani, így ennek pótlása elengedhetetlen. Ezen alapul a villámvédelem besorolása.(érintésvédelemhez nem szükséges).

 1. 28/2011(IX.06)/3.rész/XIV.fejezet 224 Nem kötelező villámvédelmi berendezést létesíteni a 10 m-nél nem nagyobb gerincmagasságú

a) egy lakóegységet vagy csak egymás mellett elhelyezett lakóegységeket tartalmazó lakóépületben,
b) a legfeljebb 400 m2 alapterületű, egymás felett elhelyezett lakóegységeket tartalmazó lakóépületben, városi
– elővárosi környezetben, ha a tető anyaga A1 – A2 (nem éghető)tűzvédelmi osztályba tartozik,
c) a legfeljebb 200 m2 alapterületű – a 11. melléklet 1. táblázatában nem szereplőközösségi épületben, városi –elővárosi környezetben.

melleklet

A 28/2011(IX.06) BM rendelet alapján.

Helyszíni szemle során megállapítható jellemzők

2011.06.26.-án Érintésvédelmi időszakos felülvizsgálat készült a nyáron időszakosan működő Nyári Óvoda – Gyermek megőrző részére.
A rendeltetés váltás során a hatósági engedélyek kiadásához ezt meg kell ismételni.
Nem tudtak hivatalos tűzrendészeti besorolást, villamos tűzvédelmi jkv-t felmutatni.

Érvényben lévő kötelező előírások: 28/2011(IX.6.) BM rendelet /XIV.Fejezet Villámvédelem szerint

 1. *28/2011(IX.6.) BM rendelet OTSZ HARMADIK RÉSZ XIV. 219§/1.Új építménynél, valamint a meglévő építmény rendeltetésének megváltozása során a villámcsapások hatásával szembeni védelmet norma szerinti villámvédelmi berendezéssel kell ellátni.
 2. *Norma szerinti villámvédelemhez kötelező villámvédelmi terv készítése, de csak az MMK által akkreditált VV tervezők készíthetik.: .28/2011(IX.6.) BM rendelet OTSZ HARMADIK RÉSZ XIV. 61.225§/1.- Norma szerinti - Villámvédelmi berendezést csak kiviteli tervdokumentáció alapján lehet létesíteni, kivételt képeznek a villámvédelmi berendezés létesítésére nem kötelezett építmények, amelyeknél csak ajánlott a tervdokumentáció alapján történő létesítés.
 3. a 28/2011(IX.06)/3.rész/XIV.fejezet/227/e. A felülvizsgálatról készített jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a tűzrendészeti besorolást.

Tehát, akkor kezdhető meg, ha a felülvizsgáló rendelkezik a vizsgált létesítmény tűzveszélyességi osztályba sorolásával.
Mivel hivatalos tűzvédelmi osztályba sorolásról tavaly nem tudtak jkv-t biztosítani, így ennek pótlása elengedhetetlen. Ezen alapul a villámvédelem besorolása.(érintésvédelemhez nem szükséges).

 1. 28/2011(IX.06)/5.rész/XXII.fejezet/103 Kiürítési terv
 2. 28/2011(IX.06)/ 5.rész/XXV.fejezet/134 Villamos berendezések és világítások követelményei.( menekülési útvonal jelzők, vész világítások, biztonsági jelek).
 1. 28/2011(IX.06)/3.rész/XIV.fejezet 224 Nem kötelező villámvédelmi berendezést létesíteni a 10 m-nél nem nagyobb gerincmagasságú

a) egy lakóegységet vagy csak egymás mellett elhelyezett lakóegységeket tartalmazó lakóépületben,
b) a legfeljebb 400 m2 alapterületű, egymás felett elhelyezett lakóegységeket tartalmazó lakóépületben, városi
– elővárosi környezetben, ha a tető anyaga A1 – A2 tűzvédelmi osztályba tartozik,
c) a legfeljebb 200 m2 alapterületű – a 11. melléklet 1. táblázatában nem szereplőközösségi épületben, városi –elővárosi környezetben.
Táblázat szerint Oktatási rendeltetésű épületek LPSIII. és cselekvő képességükben korlátozott személyek elhelyezésére szolgáló épületek LPSIII.osztályba sorolható.
Tehát az Óvoda-Gyermek megőrző a 6. pont alól nem kivétel.

A 28/2011(IX.06) BM rendelet alapján.

Villámvédelem kiviteli munkáit, a kötelező érvényben lévő 28/2011(IX.06) BM rendelet OTSZ HARMADIK RÉSZ XIV. 62.229§ A nem norma szerinti villámvédelmi berendezéseknél az ellenőrzés, felülvizsgálat vezetésére és abban érdemi munka folytatására csak olyan személy jogosult, aki a jogszabályban meghatározott „villámvédelem felülvizsgálója” szakképesítéssel rendelkezik.

 1. *28/2011(IX.6.) BM rendelet OTSZ HARMADIK RÉSZ XIV. 62.228§/1. A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezés időszakos felülvizsgálatát a létesítéskor érvényben lévő vonatkozó műszaki követelménynek megfelelően kell elvégezni.
 2. 28/2011(IX.6.) BM rendelet OTSZ HARMADIK RÉSZ XIV. 61.225§/1.- Norma szerinti - Villámvédelmi berendezést csak kiviteli tervdokumentáció alapján lehet létesíteni, kivételt képeznek a villámvédelmi berendezés létesítésére nem kötelezett építmények, amelyeknél csak ajánlott a tervdokumentáció alapján történő létesítés. (2) Az e jogszabály szerinti villámvédelmi berendezés tervezésére csak a Magyar Mérnöki Kamara tervezői névjegyzékében szereplő, a villámvédelem területén kiemelkedően gyakorlott villamos tervező jogosult. Kiemelkedően gyakorlott az a tervező, aki az érvényes vonatkozó műszaki követelményen alapuló, a Magyar Elektrotechnikai Egyesülettel (MEE) és az OKF-fel egyeztetett, a Magyar Mérnöki Kamara Elektrotechnikai tagozata által (MMK) akkreditált villámvédelmi létesítési tanfolyam záróvizsgáját eredményesen letette.
 3. (3) A kivitelezésért felelős műszaki vezetőnek, műszaki ellenőrnek szintén rendelkeznie kell a (2) bekezdés szerinti érvényes záróvizsgával.
 4. a 28/2011(IX.06)/3.rész/XIV.fejezet/227/e. A felülvizsgálatról készített jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a tűzrendészeti besorolást.
 5. . Ezen alapul a villámvédelem 9/2008(II.22.) OTSZ 3.rész/I.fejezet/1.5. A felülvizsgálat akkor kezdhető meg, ha a felülvizsgáló rendelkezik a vizsgált létesítmény tűzveszélyességi osztályba sorolásával.

Professional lightning protection

Did you know, that every one out of ten Hungarian household suffered losses from thunderbolt?

Did you know, that, in one single thunderstroke, there’s enough energy to power 115,000 pieces of electric bulb?

Did you know, that the demages caused by thunderstrokes can be reduced significantly with ligthning protection?

„According to a meteorological survey more than 30,000 lightning stroke down in Hungary in 2004, and 23,000 of these strokes happened in the summer. The thunderstrokes caused 31,000 distinct demages in properties, which reached the value of 1.7 billion Hungarian Forints. According to statements of insurance companies, the number of demages in properties grew by between 2-3 percentage, and the value of demages by between 5-6 percentage, each year. The reason is, more and more electric equipments with increasing value are used countrywise.“
From: sg.hu

Professional lightning protection

My name is István Papp. I’m a lightning protection expert. I’ve been designing and implementing ligthning protection systems according to the European Union directives all around Hungary for 15 years. I’ve been contracted by private individuals, companies and state instituitons, too.
I would like to share with You my experiences, which I gained through my lightning protection works, so you can avoid the demages, which a thunderstroke can cause you in a millisecond.

 

Mi a villám?

„Lightning or htunderstroke is an atmospheric high voltage discharge of electricity accompanied by thunder, which typically occurs during thunderstorms.
Thunderstroke can be cloud-to-cloud and cloud-to-ground. An average bolt of negative lightning carries an electric current of 20 - 30,000 amperes ("amps”), in some extreme condition can reach 300,000 amps.”
From Wikipedia, the free encyclopedia

Please read it again! It carries an electric current of 20-30,000 amperes!

This is extremely huge amperage! One light bulb with 60 watts, uses 0.26 amperes from the electric network, so the energy of an average ligthning can power 115,000 light bulb!

Professional lightning protection

The lightning strike reaches the ground through a thin path of some centimetres, but the luminescent of a lightning discharge correspond to of 1,000,000 pieces of light bulbs of 100 Watts each. Though this energy of the lightning strike lasts till only some milliseconds, if it strikes your property’s roof without lightning protection, your roof can catch fire (depending on the material of the roof, battens, shakes or shingles, the result can be different). If the lightening crashes your chimney, it can be exploded. If the lightning strikes the overhead power lines which run into your house, your domestic cables can catch fire, they can melt, houshold appliances and electric equipments can go wrong (Computers, LCD TVs, phones, home cinema systems, stereo systems, etc.)Ez iszonyatos árammennyiség! Egy 60 wattos villanykörte 0,26 ampert vesz fel a villamos hálózatból, tehát egy átlagos villámlás energiájával 115000 villanykörtét lehetne működtetni!

Why does lightning protection play more and more important role in our lives?

In the past couple of years, the number of damages in electronic equipments caused by lightenings grew significantly. The reason of this, more and more electronic appliances and systems are used. Nevertheless, more and more of these circuits are run by small voltage. Because of this, the importance of lightning protection grew significantly in private houses, in condominiums and in industrial estates and parks.

Professional lightning protection

LCD televisions are particularly in great danger during lightening

Have you changed your old CRT-TV into LCD TV? Then, your LCD TV is in much higher danger: while the traditional CRT TVs were powered by thousand volts, the modern LCD televisions run by between 5 and 12 volts, so the voltage pushes coming from the lightening can cause more harm in them. Lightening can harm the LCD TV not only through 230V network, but through the antenna wire or throguh the plug – if there’s no lightning protection. Small parts inside Your PC work by small voltage, too, moreover, the PCs can damage not only through the connector, but also through the network switch, without lightning protection.

The possibility of damages are increased by the fact, that the electrically interconnected networks are bigger and bigger. How many You think of Your electrical appliances are connected? Without ligthning protection, the router of PCs connected to telephone lines, the wiring of alarm systems are in danger in case of thunder.

What is the size of the endangered area during thunder?

It’s accepted worldwide, the size of endangered area during thunder is a circle of 2 km radius around the centre of a thunderstroke. This means thunder can cause you damage even if it strikes not exactly the surroundings of your house. Inside this circle of 2km radiant the secondary effects spreading through the wires and through the electromagnetical effects of the thunder can disturb Your electrical appliances and can even ruin them if there is no lightning protection.

Professional lightning protection

Thunders can damage Your property directly and indirectly. Direct damage can be if thunder ruins one of you electronic appliances. But if You produce something, or the PC used for Your work goes wrong, the damage can be much bigger. Indirect damages come from different system failures, and downtimes. These damages mean much higher costs to recover original state than the cost of appropriate lightning protection. According to Insurance companies datas, indirect damages, such as downtimes because of system failures of IT networks, or in chemical plants, the environmental pollution because of the inability of measuring and controlling amount to the bigger proportion of the damages. Not to mention the costs of indemnities and penalties. Costs of indirect damages are much higher than those of direct damages.

What can happen to You without ligthning protection

To estimate what does this mean to You, switch down in theory the main power switch for some days or weeks. You can also switch down your household appliances, and imagine, every electronical systems broke down because of the secondary effect of lightning. Imagine, if oyu loose your data in your PC. Imagine, if heating, emergency lighting, telephone and security systems of the building are out of order.

Professional lightning protection

All of these can be prevented, with modern, inside and outside lightning protection, which protects electrical appliances against secondary electromagnetic effect of thunder.

Does insurance company pay in case of thunder?!

The insurance companies cover only the damages of the appliances, and only in the first time when it occurs. Noone can cover your loss in losing datas on your PC! Moreover, after covering the damages caused by thunder, insurance companies demand You to get the appliances lightning protected according to the latest technology and standards. Otherwise, they usually terminate the insurance contract, and the new contracts will be signed by them only after the lightning protection has been arranged and the arrangment has been proven to them.

What kind of lightning protection solutions are available?

The cheapest protection against thunderstroke during thunderstorms, if you unplug your phone, the antenna from your TV, all plugs from sockets of 230V, and you switch off the electricity with the main power switch. What if You are not at home, when the thunderstorms arrive? What if it strikes, when you sleep patiently during nights? What if, you’d like to work, contrary to the thunders?

Professional lightning protection

A more patient way comparing to unplugging is installing a lightning protection switch, which can be bought in supermarkets. But You need usually more than one, one switch is needed to each appliances, they are complicated to find places to them and usually not very pretty.
In case, there are instruments with high value, outdoor electronics in your house, special antennas, solar panels on the roof, you are suggested to ask us for a setting up of lightning protection. The perfect solution is an overall installation of indoor and outdoor lightning protection.

You can avoid damages, your values are safe, if you make us install appropriate ligthning protection in your home or in your real estate!

What does a complete lightning protection consist of?

Professional lightning protectionThe appropriate lightning protection consist of more phases. The first or outdoor lightning protection protect the roof of your buildings with a lightning rod installed according to the standards. This facilitates the discharge to happen, runs the energy of the thunder through itself into the ground, without your building suffers mechanical damage, fire or explosion.
Although the energy of thunderstroke is lead to the ground by the lightning rod, some parts of the energy of this lightning current can broke into your house electrical network, and the surge can ruin your sensitive electrical appliances. In worse cases the current can cause electrical short circuit or fire indoor your house.
If a power wire, telephone or TV cable connect free a nearby utility pole with your house, some part of the lightning current can broke into your indoor electrical network in this way, and can cause surge. This possibility of surge we eliminate with installing appropriate indoor lightning protection and multiple phase surge protection.

Professional lightning protectionWithout going into technical details, we protect your electrical network from the surge of hundreds or thousands of voltage with some boxes and with the special equipments in them which are installed near to your electricity meter. These equipments and components work much like the fuse and the circuit breaker: they limit the voltage, in the way of their melting, they protect your valuable houshold appliances. The lightning protection must imply the protection of all the signal conductors, so the telephone and antenna cables, too.

Don’t risk!

Protect your estate, your electrical appliances, the fruit of your work. Safe your venture, the continuous running of it in every condition!

I install lightning protection in the cities below inside Hungary and in the region/in the EU:
Budapest, Debrecen, Miskolc, Szeged, Pécs, Győr, Nyíregyháza, Kecskemét, Székesfehérvár, Szombathely, Szolnok, Tatabánya, Kaposvár, Békéscsaba, Érd, Veszprém, Zalaegerszeg, Sopron, Eger, Nagykanizsa, Szentendre.

Professional lightning protection

Papp István Professional lightning protection expert
+36/20-984-6349
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ask for your personal lightning protection bid now!

Professzionális villámvédelem

Tudta, hogy minden tízedik magyar háztartásban volt már villámkár?*

Tudta, hogy egy villámcsapásban annyi energia van, amivel akár 115000 villanykörtét lehetne működtetni?

Tudta, hogy a villámcsapások által okozott károk jelentős mértékben csökkenthetők villámvédelemmel?

„A rendelkezésre álló meteorológiai adatok szerint 2004-ben több mint 30 ezer villám csapott le Magyarországon, ebből mintegy 23 ezer a nyári hónapokban. A villámok több mint 31 ezer kárt okoztak, amelyek értéke elérte az 1,7 milliárd forintot. A biztosítók adatai alapján évente 2-3 százalékkal nő a károk száma, a kárérték pedig 5-6 százalékkal, mivel egyre több és egyre értékesebb elektromos berendezést használnak az országban.”
Forrás: sg.hu

Professzionális villámvédelem

A nevem Papp István. 15 éve készítek a magyar és az Európai Unió szabványainak megfelelő villámvédelmet az ország egész területén. Megrendelőim között egyaránt vannak magánszemélyek, cégek, állami intézmények is. Szeretném megosztani Önnel azokat a tapasztalatokat, amit villámvédelmi munkám során szereztem, hogy így Ön is elkerülhesse azokat a károkat, amit egy villámcsapás egy ezred másodperc alatt okozhat Önnek.

Az alábbi videó mutatja be, hogy egy villámcsapás milyen károkat okoz egy épület tetőszerkezetében és a benne lévő berendezésben, illetve hogy a villámvédelem hogyan nyújt ez ellen tökéletes védelmet:

 Mi a villám?

„A villám nagy energiájú, jellemzően természetes légköri kisülés. Keletkezhet felhő–felhő és felhő–föld között. Áramerőssége a 20-30 000 ampert is eléri, kivételes esetekben meghaladhatja a 300 000 ampert is.”
A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Kérem olvassa el még egyszer! 20-30000 Amper!

Ez iszonyatos árammennyiség! Egy 60 wattos villanykörte 0,26 ampert vesz fel a villamos hálózatból, tehát egy átlagos villámlás energiájával 115000 villanykörtét lehetne működtetni!

Professzionális villámvédelem

A villám maga egy nagyon keskeny, mindössze néhány centiméteres ívben „jön le” a földre, de a kisülés fényereje 1000000 (egymillió) darab 100 wattos izzó fényerejének felel meg. Bár a villám energiája csak egy másodperc ezred vagy egymilliomod részéig tart, de ha a villám az Ön ingatlanának villámvédelem nélküli tetőszerkezetét találja el, az anyagától függően (tetőléc, zsindely, fazsindely, bitumenes stb.) lángra lobbanhat. Ha a villám az Ön ingatlanának kéménybe csap, az szétrobbanhat. Ha az Ön házába vezető villamos légvezetéket éri, kiéghetnek, szétolvadhatnak a kábelek, biztosítékok, tönkremehetnek a háztartási gépek, elektromos berendezések (számítógép, LCD TV, telefon, házimozi, hifi torony, stb.).

ajanlatkeres-villamvedelemre

 Miért egyre fontosabb a villámvédelem?

Az utóbbi években jelentős mértékben növekedett a villámok által az elektronikus berendezésekben okozott károk száma. Ennek oka, hogy egyre több elektronikus készüléket és rendszert használunk. Ráadásul ezek között egyre több a kis feszültségről működő áramkörök száma. Emiatt mind magánházakban, mind társasházakban, mind ipari létesítményekben jelentősen nőtt a villámvédelem jelentősége.

Professzionális villámvédelem

Az LCD televíziók különösen nagy
veszélynek vannak kitéve villámcsapás esetén

Ön például lecserélte már képcsöves tévéjét egy modern LCD TV-re? Akkor a TV-je sokkal nagyobb veszélynek van kitéve, ugyanis míg egy hagyományos televízió képcsöve több ezer voltos feszültségről működött, addig egy LCD TV áramkörei 5-12 voltos feszültségről működnek, így a villám által keltett feszültséglökések sokkal nagyobb károkat tudnak okozni. A villám nem csak a 230 voltos hálózaton, hanem az antenna vezetéken vagy a csatlakozó kábeleken kereszül is károsíthatja a televíziót - ha nincs villámvédelem. A számítógép belső részei is kis feszültségről üzemel, ráadásul a komputerek nem csak a villamos vezetéken, hanem a hálózati csatlakozón keresztül is sérülhet villámvédelem nélkül.

A károkat fokozza, hogy a különböző rendszerek szaporodása miatt a villamosan összekapcsolt hálózatok egyre nagyobb kiterjedésűek. Önnek például hány elektromos berendezése van összekapcsolva? Villámvédelem nélkül számítógépének, routerjének telefonhálózatra való csatlakozása, a riasztó berendezések vezetékezése mind jelentős veszélynek vannak kitéve villámlás esetén.

ajanlatkeres-villamvedelemre

 Villámsújtott berendezések

zseller-gusztavSzervizünk munkájának szezonalitása hasonló a műszaki boltokéhoz, vagyis a legtöbb terméket karácsony előtt hozzák be hozzánk. Bár a nyár nyugodalmasabb, az időjárás mégis „gondoskodik arról”, hogy legyen munkánk. Májustól szeptemberig a javításra behozott készülékek akár 20 százalékát is kitehetik a villámcsapás hatására tönkrement berendezések. Ezek között főként szórakoztató elektronikai termékek (televíziók, videók, HiFi tornyok, stb.) fordulnak elő. Mivel azonban a kisháztartási gépekben is egyre többször van mikroprocesszor, ezért egyre több a villámok által károsított kávéfőző, mikrohullámú sütő, porszívó, stb.
A villámok által okozott károk kétfélék. Másodlagos villámhatás esetén, mikor a készüléket „csak” egy hirtelen áramlökés éri, a berendezés javítható marad, de a javítási érték jellemzően az eredeti vételár 30 százalékát teszi ki.
Ezzel kapcsolatban nekem is vannak rossz tapasztalataim. Egy a szomszédságunkba becsapott villám miatt két LCD televízióm ment tönkre, az egyiknek 40000, a másiknak 50000 forint volt a javítása.
A közvetlen közelben becsapott villám esetén azonban gyakorlatilag olyan totálkárról beszélünk, amelyet nem tudunk javítani, ilyenkor a készülék cseréje marad. Ilyen eset a mi szervizünkben évente 4-szer 5-ször fordul elő.

 Mekkora a villámcsapás veszélyeztetett területe?

Ma világszerte elfogadott tény, hogy a veszélyeztetett környezet a villámcsapás helye köré húzott 2 km sugarú körön belül van. Vagy is a villám még akkor is kárt tud okozni, ha nem közvetlen az Ön házának közelében sújt le! Ezen a 2 km sugarú körön belül a vezetékeken és az elektromágneses villámhatás útján terjedő másodlagos impulzushatások az elektronikus készülékek működését zavarhatják és a berendezéseket tönkre is tehetik - ha nincs villámvédelem!

Professzionális villámvédelem

A villámok közvetlenül és közvetve is károsíthatják az Ön tulajdonát. Közvetlen kárt jelent az Ön számára, ha a villám valamelyik elektronikus berendezését teszi tönkre. Ha azonban Ön valamilyen termelő tevékenységet folytat, vagy pl. munkájához használt számítógépe megy tönkre, a kár lényegesen nagyobb lehet. A közvetett károk ugyanis a különböző rendszerek megbénulásából, illetve az ezek által okozott üzemkiesésekből erednek. Ezek a károk pedig többszörösen meghaladhatják azt az értéket, amibe a megfelelő villámvédelem kialakítása kerül. A biztosítók adatai szerint a közvetett károk, mint például a számítástechnika kiesése miatti üzemleállások, vagy a vegyi üzemekben a mérés és szabályozás meghibásodása következtében előálló környezetszennyezés jelenti a károk nagyobb részét, nem is beszélve az esetleges kártérítések és büntetések költségeiről. A közvetett károk mértéke jelentősen meghaladja a közvetlen károk mértékét.

ajanlatkeres-villamvedelemre

 Mi történhet Önnel villámvédelem nélkül?

Ahhoz, hogy ennek kérdésnek a súlyát és jelentőségét fel tudja mérni, gondolatban 1-2 napra, vagy 1-2 hétre kapcsolja le az épület főkapcsolóját, vagy kapcsoljuk ki elektronikus berendezéseit, és képzelje bele magát abba helyzetbe, hogy az összes „elektronika”, még a szórakoztató elektronika is tönkrement a másodlagos villámhatások miatt. Képzelje el, hogy elvesztek a számítógépén tárolt adatok. Képzelje el, hogy az épület fűtése és vészvilágítása, telefon és biztonsági rendszere is működésképtelenné vált.

Professzionális villámvédelem

Mindez megelőzhető, ha korszerű, a műszaki berendezéseket tönkretevő elektromágneses villámhatás ellen is védő, korszerű és hézagmentes külső- és belső villámvédelemmel.

 De a biztosító fizet villámkár esetén is!

Az elektronikus berendezéseket biztosító társaságok csupán az Ön készülékében keletkezett kárt térítik meg, és azt is csak a károk első bekövetkezésekor. Senki nem tudja megtéríteni azt a kárt azonban, amit számítógépén tárolt adatainak elvesztése jelent!

 Milyen megoldások vannak villámvédelemre?

A túlfeszültségekkel szembeni legolcsóbb védekezés az, ha zivataros időben kihúzza az antennavezetéket televíziójából, a telefon kábelt a telefonból, minden készülék dugóját a 230 voltos konnektorból, és a főkapcsolóval megszakítja a házba érkező elektromos kábelt. Mi van azonban, ha Ön éppen nincs otthon, mikor a vihar kitör? Mi van ha a vihar éjszaka tör ki, mikor Ön békésen alszik? Mi van, ha a vihar ellenére folytatni szeretné munkáját?

Professzionális villámvédelem

A konnektorok kihuzogatásánál kényelmesebb megoldást jelent, ha legalább a szupermarketben megvásárolható, villámvédő elosztót alkalmaz. Ezek azonban csak egy-egy berendezésre hatásosak, egy teljes lakásban bonyolult, és sokszor nem is esztétikus elhelyezésük.

Abban az esetben, ha az Ön ingatlanában nagy értékű műszerek, a tetőn elhelyezett napelemek, speciális antennák, kültéri elektronikák vannak, mindenképpen érdemes hozzánk fordulni, és javaslatot, árajánlatot kérni villámvédelemre. A tökéletes megoldást egy teljes külső belső villámvédelem kiépítése jelenti.

A károkat mind elkerülheti, értékei biztonságban lesznek, ha ingatlanában, otthonában megfelelő villámvédelmet alakíttat ki velünk!

ajanlatkeres-villamvedelemre

 Miből áll a teljes villámvédelem?

Professzionális villámvédelemA megfelelő villámvédelem több fokozatból áll. Az elsődleges vagy külső villámvédelem az Ön épületének tetőszerkezetét védi egy a szabványoknak megfelelően elhelyezett villámhárítóval. Ez megkönnyíti a kisülés létrejöttét, saját magán keresztül levezeti a talajba a villám energiáját anélkül, hogy az Ön épületében mechanikai vagy tűzkár, esetleg robbanás keletkezne.

Bár a villámcsapás energiáját a villámhárító elvezeti a földbe, a levezetett áram egy része azonban behatolhat az Ön elektromos hálózatába, és az így keletkező túlfeszültség tönkreteheti az Ön érzékeny elektronikai eszközeit, rosszabb esetben elektromos zárlatot, vagy akár tüzet okozhat az Ön ingatlanában.

Ha az Ön ingatlanához egy az annak közelében lévőt villanyoszlopról szabadon vezetett villanyvezeték, telefon- vagy tévékábel csatlakozik, ezeken a kábeleken a villám áramának egy része szintén az Ön otthonának elektromos hálózatába juthat, és túlfeszültséget hozhat létre. Ezt szüntetjük meg a megfelelő belső villámvédelem, és a többlépcsős túlfeszültség védelem kiépítésével.

Professzionális villámvédelemAnélkül, hogy a technikai részletekbe belemennénk: az Ön villamos hálózatát a csatlakozószekrényben (villanyóra szekrényben) elhelyezett néhány dobozzal, illetve a benne lévő speciális berendezésekkel védjük meg a több száz vagy ezer voltot meghaladó túlfeszültségektől. Ezek az alkatrészek úgy működnek mint a biztosíték és a kismegszakító: korlátozzák, illetve kiolvadásukkal megóvják az Ön nagy értékű berendezéseit. A villámvédelem ki kell terjedjen az összes jelvezetőre, vagyis a telefon-, és antennakábelekre is.

Ne kockáztasson!

Védje meg ingatlanát, elektronikai berendezéseit, munkájának gyümölcsét. Biztosítsa vállalkozása folyamatos, zökkenőmentes működését minden körülmények között!

Villámvédelem kialakítását országosan vállalom, többek között a következő nagyobb városokban:

Budapest, Debrecen, Miskolc, Szeged, Pécs, Győr, Nyíregyháza, Kecskemét, Székesfehérvár, Szombathely, Szolnok, Tatabánya, Kaposvár, Békéscsaba, Érd, Veszprém, Zalaegerszeg, Sopron, Eger, Nagykanizsa, Szentendre

Professzionális villámvédelem

Papp István professzionális villámvédelem
06/20-984-6349
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kérje ingyenes villámvédelmi árajánlatunkat most!

ajanlatkeres-villamvedelemre