Társasházak Tűzvédelmi bírsága Villamos és Villámvédelmi szempontból

259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról
II. FEJEZET
A TŰZVÉDELMI BÍRSÁG
7. § (1) A tűzvédelmi hatóság az 1. mellékletben megjelölt szabálytalanság esetén az ott rögzített mértékben tűzvédelmi bírságot szabhat ki. Az 1. mellékletben foglalt táblázat 1–8., 12–18., 20–24., 29., 30. és 36. sorában rögzített szabálytalanságok esetén a tűzvédelmi bírság kiszabása kötelező.
(2) Ha az 1. mellékletben rögzített szabálytalanság ismételten fordul elő, a tűzvédelmi bírságot ki kell szabni.
(3) Több szabálytalanság együttes fennállása esetén a bírság mértéke az egyes
szabálytalanságokért kiszabható bírságok összege, de legfeljebb 10 000 000 forint.

  1. melléklet a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez

Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi bírság
legkisebb mértéke /Ft/ legnagyobb mértéke /Ft/
33. A kötelező időszakos
villamos vagy villámvédelmi
felülvizsgálat hiánya 100 000/rendszer 1 000 000/rendszer

  1. a 28/2011(IX.06)/3.rész/XIV.fejezet/227/e. A felülvizsgálatról készített jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a tűzrendészeti besorolást.

Tehát, akkor kezdhető meg, ha a felülvizsgáló rendelkezik a vizsgált létesítmény tűzveszélyességi osztályba sorolásával.
Mivel hivatalos tűzvédelmi osztályba sorolásról tavaly nem tudtak jkv-t biztosítani, így ennek pótlása elengedhetetlen. Ezen alapul a villámvédelem besorolása.(érintésvédelemhez nem szükséges).

  1. 28/2011(IX.06)/3.rész/XIV.fejezet 224 Nem kötelező villámvédelmi berendezést létesíteni a 10 m-nél nem nagyobb gerincmagasságú

a) egy lakóegységet vagy csak egymás mellett elhelyezett lakóegységeket tartalmazó lakóépületben,
b) a legfeljebb 400 m2 alapterületű, egymás felett elhelyezett lakóegységeket tartalmazó lakóépületben, városi
– elővárosi környezetben, ha a tető anyaga A1 – A2 (nem éghető)tűzvédelmi osztályba tartozik,
c) a legfeljebb 200 m2 alapterületű – a 11. melléklet 1. táblázatában nem szereplőközösségi épületben, városi –elővárosi környezetben.

melleklet