Ki végezhet Villámvédelmi Kiviteli, FMV és Műszaki ellenőri, Tervezési tevékenységet?

A 28/2011(IX.06) BM rendelet alapján.

Villámvédelem kiviteli munkáit, a kötelező érvényben lévő 28/2011(IX.06) BM rendelet OTSZ HARMADIK RÉSZ XIV. 62.229§ A nem norma szerinti villámvédelmi berendezéseknél az ellenőrzés, felülvizsgálat vezetésére és abban érdemi munka folytatására csak olyan személy jogosult, aki a jogszabályban meghatározott „villámvédelem felülvizsgálója” szakképesítéssel rendelkezik.

  1. *28/2011(IX.6.) BM rendelet OTSZ HARMADIK RÉSZ XIV. 62.228§/1. A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezés időszakos felülvizsgálatát a létesítéskor érvényben lévő vonatkozó műszaki követelménynek megfelelően kell elvégezni.
  2. 28/2011(IX.6.) BM rendelet OTSZ HARMADIK RÉSZ XIV. 61.225§/1.- Norma szerinti - Villámvédelmi berendezést csak kiviteli tervdokumentáció alapján lehet létesíteni, kivételt képeznek a villámvédelmi berendezés létesítésére nem kötelezett építmények, amelyeknél csak ajánlott a tervdokumentáció alapján történő létesítés. (2) Az e jogszabály szerinti villámvédelmi berendezés tervezésére csak a Magyar Mérnöki Kamara tervezői névjegyzékében szereplő, a villámvédelem területén kiemelkedően gyakorlott villamos tervező jogosult. Kiemelkedően gyakorlott az a tervező, aki az érvényes vonatkozó műszaki követelményen alapuló, a Magyar Elektrotechnikai Egyesülettel (MEE) és az OKF-fel egyeztetett, a Magyar Mérnöki Kamara Elektrotechnikai tagozata által (MMK) akkreditált villámvédelmi létesítési tanfolyam záróvizsgáját eredményesen letette.
  3. (3) A kivitelezésért felelős műszaki vezetőnek, műszaki ellenőrnek szintén rendelkeznie kell a (2) bekezdés szerinti érvényes záróvizsgával.
  4. a 28/2011(IX.06)/3.rész/XIV.fejezet/227/e. A felülvizsgálatról készített jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a tűzrendészeti besorolást.
  5. . Ezen alapul a villámvédelem 9/2008(II.22.) OTSZ 3.rész/I.fejezet/1.5. A felülvizsgálat akkor kezdhető meg, ha a felülvizsgáló rendelkezik a vizsgált létesítmény tűzveszélyességi osztályba sorolásával.